Swojskość do rozmontowania

Obecne deficyty polskiej demokracji traktować należy nie tylko jako spadek po komunie, ale także - kto wie, czy nie przede wszystkim - jako ideową i kulturową spuściznę oporu przeciw komunie.
"Że jesteśmy narodem wspaniałym i dzielnym, odwagi pełnym i talentów pełnym i do osiągnięć niepospolitych zdolnym, lecz wskutek przypadłości dziejowych zewnętrznych znękanym i przez los pokrzywdzonym - jest to najtrwalszy aksjomat, który, nie tyle myśli polskiej, ile powszechnemu poczuciu polskości przewodził od dwóch stuleci i nadal przewodzi".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,7974562,Swojskosc_do_rozmontowani...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.06.2010