Polska przegrywa miliony

Polacy wygrywają coraz więcej spraw przed Trybunałem Praw Człowieka. – To dopiero początek – mówią prawnicy.

Ministerstwu Spraw Zagranicznych może w tym roku zabraknąć środków na bieżącą działalność. W połowie czerwca wyczerpało bowiem fundusz na wypłatę odszkodowań za przegrane sprawy Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (z tej samej rezerwy celowej pokrywane są zobowiązania wynikające z wyroków sądów krajowych w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/514573_Brakuje_pieniedzy_na_Strasbu...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.07.2010