Zapomniane sieroty

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie zaprasza 17 września o godz. 18 do chojeńskiej biblioteki na wystawę "Zapomniane miejsca - żydowskie cmentarze w zachodniej Polsce". Jej autorem jest berlińczyk Eckehart Ruthenberg - artysta rzeźbiarz. W NRD zamierzał wyjechać na Zachód i za to został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Wtedy zaczął badać historię cmentarzy żydowskich we wschodnich Niemczech. W 1991 r. bez żadnego wsparcia finansowego ukończył sześcioletnie badania nad 300 kirkutami. Odkrył większość z nich, które nie były nigdzie udokumentowane. Trzy lata później ukazał się ich leksykon pt. "Stein und Name" (Kamień i nazwisko). Od 2006 roku szuka i bada cmentarze żydowskie w zachodniej Polsce. Spenetrował już m.in. powiat gryfiński, okolice Szczecina, Ziemię Lubuską.
Po odnalezieniu i odkopaniu nagrobka Ruthenberg wykonuje jego odbitkę metodą frottage, odciskając front macewy na powierzchni papieru, nacierając go. Metodą prób i błędów zmodyfikował tę technikę, bo stwierdził, że najlepsze efekty daje nacieranie papieru ziemią. Na zdjęciu stoi przy jednej z takich odbitek, które będzie można oglądać na wystawie. Na otwarcie przyjedzie też sam Ruthenberg i opowie o swojej niezwykłej działalności. Warto dodać, że pod koniec roku w II tomie "Rocznika Chojeńskiego" ukaże się z nim obszerny wywiad.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-36&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.09.2010