Karol Modzelewski

Badacz i pułapka pamięci

W toku swej politycznej kariery Andrzej Werblan zachował rezerwę wobec komunistycznego wyznania wiary. Ten dystans i chłód w połączeniu z osobistą znajomością mechanizmów władzy i empatią wobec tych, co ją sprawowali, pozwolił mu stworzyć przenikliwe studium o stalinizmie w Polsce. Jest to książka poważna i ważna. Przez to, że jest poważna, czyli oparta na solidnym fundamencie badawczym i respektująca akademickie rygory, bardzo trudno wciągnąć ją w propagandowe harce, którymi pasjonuje się nasza publicystyka historyczna.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.03.2011

Nauka nie jest od zarabiania. A humanistyka - już na pewno

W reformie nauki dochodzi do głosu coś, co jest dziś w Polsce niepowstrzymane: kult rynku i mentalność postkolonialna. Ten stan umysłów będzie źle wpływał na polską naukę - mówi prof. Karol Modzelewski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.01.2011

Zakryta prawda

Film Janusza Mrozowskiego "Bad Boys. Cela 425" został nakręcony w Zakładzie Karnym w Wołowie. Więzienie to uważam za swój zakład macierzysty. Siedziałem tam po marcu 1968 jako skazany na trzy i pół roku recydywista. W tym czasie, podobnie jak w latach 1965-67 w Barczewie, więźniowie kryminalni byli moim środowiskiem społecznym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.10.2009

Kiedy historyk może być ścierwojadem

Istniejący dziś podział na "historyków z IPN" i "nie z IPN" jest chorobliwy. Psuje naukę. Potrzebna nam publiczna dyskusja na temat kanonów, których powinniśmy się trzymać - mówi prof. Karol Modzelewski.
Adam Leszczyński: Co zrobić z IPN? Pytam pana, bo jest pan nie tylko historykiem, ale także bohaterem opozycji w PRL, na którego na pewno napisano ocean donosów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2009

Jacek nie mógł strawić pogardy dla ofiar transformacji

Gorycz Kuronia z lat przedśmiertnych jest mi bliska. Tu nie chodzi o rachunek ekonomiczny i przekonanie, że można było przeprowadzić transformację mniejszym kosztem. Tu chodzi o postawę, o aksjologię. Rozmowa z prof. Karolem Modzelewskim.
Adam Leszczyński: Jak poznał pan Jacka Kuronia?

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.06.2009

Odkuwki przeciw czołgom

Jacek Kuroń, Krzysztof Pomian i Andrzej Garlicki spotkali się we wrześniu z Goździkiem i uzgodnili, że pod szyldem ZMP zrewoltowani studenci z uniwersytetu będą organizować dyskusje polityczne z młodymi robotnikami na wydziałach produkcyjnych. Miałem wykonywać to ustalenie. Pojechaliśmy na Żerań, żeby uzgodnić z Goździkiem szczegóły. Goździk wysłuchał mnie spokojnie, po czym kiwnął głową i powiedział: "No dobra. Idźcie i nauczajcie". Był chyba 3 października 1956 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.05.2008