Jarosław Kałucki

(O)polska nagroda dla Helmuta Kohla

W obecności polskiego ambasadora dr Marka Prawdy, Józef Sebesta, marszałek Województwa Opolskiego, oraz Ryszard Galla, Poseł na Sejm z ramienia Mniejszości Niemieckiej, wręczyli w Ludwigshafen Helmutowi Kohlowi, Kanclerzowi Republiki Federalnej Niemiec w latach 1982 — 1998, nagrodę specjalną „Złote Mosty Dialogu 2010" za jego wybitne zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.10.2011

Turecki uchodźca wyjdzie z aresztu

Turek, któremu groziła ekstradycja do ojczyzny i dożywotnie więzienie, opuści polski areszt. O uwolnienie obywatela Turcji V.K. apelowały Amnesty International i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. A wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców przypomniał, że V.K. ma w Niemczech status uchodźcy politycznego i w swym kraju może być ofiarą prześladowań politycznych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.10.2011

Polskie miasta walczą o imprezy

Zyski dla hoteli, sklepów, taksówkarzy, no i szansa na przyciągnięcie kolejnych inwestycji – to tylko niektóre korzyści z dużych międzynarodowych imprez biznesowych, naukowych czy kulturalnych, o które zabiegają polskie miasta.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.09.2011

Bundestag nie zauważył polskiej mniejszości

Polska-Niemcy. W dokumencie niemieckiego parlamentu zapisano tylko rehabilitację "ludzi o polskich korzeniach". Obietnica rehabilitacji mniejszości polskiej prześladowanej podczas II wojny padła w marcu podczas polsko-niemieckiego okrągłego stołu poświęconego postanowieniom traktatu o dobrym sąsiedztwie. Na 21 czerwca zaplanowano uroczyste obchody jego 20. rocznicy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.05.2011

Wielkie marzenia o pracy w Niemczech

Jeżeli coś ograniczy falę wyjazdów po 1 maja, to głównie powszechna nieznajomość niemieckiego

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.04.2011

Zamiast 1500 złotych chcą zarabiać 1500 euro

Na pracę w Niemczech czekają już tłumy Polaków. Część z nich szybko musi nauczyć się niemieckiego

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.04.2011

Śląsk dla Ślązaków

Ruch Autonomii Śląska na razie współrządzi regionem, ale chce własnego parlamentu, rządu i skarbu już za dziewięć lat. I rozpala emocje pomysłem zmiany konstytucji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.03.2011

Europoparcie dla Polaków z Niemiec

Polaków w Niemczech należy objąć konwencją o ochronie mniejszości narodowych — uważa Rada Europy. Zaleciła to rządowi federalnemu. Komitet Doradczy wzywa wprost rząd federalny do bardziej konstruktywnego i otwartego dialogu w tej kwestii z Polakami w Niemczech oraz dokonywanie regularnych przeglądów ich sytuacji „w kontekście Konwencji o Ochronie Praw Mniejszości", bo ma ona zastosowanie również do żyjących w Niemczech Polaków.
Veröffenlichung/ data publikacji: 01.03.2011

Europoparcie dla Polaków z Niemiec

Polaków w Niemczech należy objąć konwencją o ochronie mniejszości narodowych — uważa Rada Europy. Zaleciła to rządowi federalnemu

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.02.2011

Polska partia w Niemczech

– Nie ma jeszcze ustalonej nazwy partii, decyzja ma zapaść na spotkaniu założycielskim w marcu w Berlinie, ale na pewno znajdzie się słowo „Polska" lub „Polonia" – mówi „Rz" pomysłodawca założenia polskiej partii w Niemczech, berliński adwokat mec. Stefan Hambura. – To polityczny instrument dla wyegzekwowania symetrii zagwarantowanej traktatem polsko-niemieckim z 1991 roku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.02.2011