Hubert Maruszkin

Mur berliński ciągle żywy

Dokładnie 60 lat temu rozpoczęła się powietrzna operacja, której celem było uratowanie 2,5 mln berlińczyków z zachodnich sektorów miasta, odciętych od świata przez Armię Czerwoną. Zarządzona przez Stalina izolacja miasta rozpoczęła epokę zimnej wojny, której symbolem stał się berliński mur, zbudowany 13 lat po blokadzie niemieckiej stolicy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.06.2008