Radio Zachód

IV Prezentacje Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny

Organizatorami tegorocznych Prezentacji byli: Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, Urząd Marszałkowski, Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska” w Zielonej Górze, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Zielonej Górze, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Urząd Miasta Zielona Góra, Starostwo Powiatowe w Nowej Soli, Nowosolski Dom Kultury, parafia pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.10.2011

Rocznica śmierci rabina

219 lat temu zmarł jeden z najsłynniejszych rabinów mieszkający we Frankfurcie nad Odrą Joseph ben Meir Theomim.
Pochowany został na żydowskim cmentarzu w dzisiejszych Słubicach. Corocznie nad jego grobem odbywa się uroczystość upamiętniająca jego śmierć. Na grób przyjeżdżają przedstawiciele ortodoksyjnych Żydów z Niemiec, Izraela czy USA.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.05.2011

Historyczna kładka do rozbiórki

Miłośnicy Słubic apelują o zadbanie o ważne z punktu widzenia historii miejsca w mieście. Niedługo ma zostać rozebrana kładka łączącą kompleks boisk na głównej płycie obiektu z terenami przylegającymi do stadionu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.05.2011

UWAGA PREMIERA*** „PRZESŁANIE” reportaż Marzeny Wróbel.

Kilka dni temu Liceum Ogólnokształcące w Skwierzynie staraniem uczniów i pedagogów otrzymało imię bohaterskiej Ireny Sendlerowej. Jest to trzecia szkoła w Polsce, która w ten sposób podkreśliła przywiązanie do uniwersalnych wartości wyznawanych przez osobę, która podczas wojny wraz z gronem współpracowników uratowała od zagłady 2500 żydowskich dzieci.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.11.2008