Radio Zachód

Są za budową kopalni

Mieszkańcy gmin Gubin i Brody zrzeszeni w Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Ziemi Gubińskiej oraz Zmieńmy Razem Gminę Brody chcą budowy kopalni węgla brunatnego i elektrowni w województwie lubuskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2012

Na granicy razem od 5 lat

Pięć lat temu w Świecku rozpoczęło działalność Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Placówka powstała na mocy polsko - niemieckiej umowy międzyrządowej i miała za zadanie zrekompensowanie zniesienia kontroli granicznych w strefie Schengen. Funkcjonariusze służb policyjnych, granicznych i celnych z obu krajów mieli od tego czasu pracować wspólnie, w jednym miejscu, by wymiana informacji była jak najszybsza.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.12.2012

Chcemy kopalni. List do ministra

Mieszkańcy gmin Gubin i Brody zrzeszeni w stowarzyszeniach „Na rzecz rozwoju Ziemi Gubińskiej” i „Zmieńmy razem gminę Brody” chcą rozpoczęcia realizacji inwestycji polegającej na budowie kopalni węgla brunatnego i elektrowni w województwie lubuskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.12.2012

Radni sejmiku przyjęli budżet województwa

Radni sejmiku województwa przyjęli budżet województwa na 2013 rok. Podczas głosowania obecnych było 30 radnych, za głosowało 16 radnych, przeciw 14, żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. Tak jak zapowiadano, radni zaplanowali dochody na przyszły rok na poziomie 507 milionów, zaś wydatki 501,7mln.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.12.2012

Wspólne ćwiczenia na granicy

Zatrzymanie grupy cudzoziemców, pościg za osobą poszukiwaną listem gończym oraz udaremnienie przemytu narkotyków to elementy wspólnych ćwiczeń, które prowadzone były w Świecku przez funkcjonariuszy Wspólnej Placówki Polsko-Niemieckiej. Przede wszystkim chodziło o sprawdzenie komunikacji i zasad współdziałania w ramach pilotażowego projektu, który funkcjonuje od marca 2012 roku.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.12.2012

Debata o przekształceniu szpitala w Gorzowie

Samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych, zarząd województwa, a także dyrektorzy szpitali i radni sejmiku dyskutują o sytuacji w lubuskiej służbie zdrowia. Najwięcej uwagi poświęcono gorzowskiej lecznicy, która ma w najbliższym czasie zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego. Prognozowany termin to kwiecień 2013 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.12.2012

UZ buduje największy w Europie radioteleskop

Uniwersytet Zielonogórski został członkiem konsorcjum, które zajmie się budową największego radioteleskopu w Europie. Głównym jego zadaniem będzie utworzenie Narodowego Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej, które zajmie się pozyskiwaniem środków, projektowaniem, budową i użytkowaniem tego największego urządzenia polskiej nauki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.11.2012

Strategicznie o gorzowskiej kulturze

W jakim kierunku powinna się rozwijać gorzowska kultura - o tym będą dyskutować uczestnicy debaty organizowanej przez miasto i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.11.2012

O przesiedleniach dykutowano w Międzyrzeczu

W międzyrzeckie muzeum było miejscem dyskusji związanej z przesiedleniami po II wojnie światowej. Pełny tytuł konferencji historyczno-naukowej brzmiał „Ucieczka, przesiedlenie, nowe osadnictwo”.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.11.2012

Spacer pojednania na pograniczu

Mieszkańcy Słubic i Frankfurtu nad Odrą w dniu Wszystkich Świętych będą mieli okazję poznać obecną i przedwojenną historię słubickiego cmentarza. Na spacer pojednania i wzajemnego szacunku zapraszają polscy i niemieccy regionaliści.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.11.2012