Tomasz Pompowski

Pojednanie opiera się na prawdzie

Oczywiście stwierdzenie o winie nie wyklucza i nie pomija problemu cierpienia, jakim zostały dotknięte tysiące niemieckich rodzin. W głodzie i chłodzie matki z dziećmi musiały opuszczać domy na Mazurach, w Poznańskiem, na Pomorzu czy Dolnym Śląsku. Ale w żadnym wypadku winy za to nie ponoszą Polacy, tylko Stalin (sowiecki reżim), który odbierając nam dwie trzecie terytorium, przeprowadził zachodnią granicę tak, a nie inaczej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.06.2009

To Niemcy przeprowadzili i zaplanowali Zagładę

Absurd, zakłamywanie historii, bezprawne zrzucanie z siebie odpowiedzialności za zbrodnie. To najłagodniejsze komentarze do tekstu w niemieckim tygodniku "Der Spiegel".

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.05.2009