Aleksandra Dunajska

Niemcy zapłacą za cierpienia?

Winicjusz Natoniewski jako sześciolatek przeżył pacyfikację rodzinnej wsi Szczecyn (pow. kraśnicki). Domaga się od Niemiec 1 mln zł odszkodowania. Dotychczas polskie sądy odmawiały mu prawa wystąpienia z pozwem. Jednak tuż przed Wigilią Sąd Najwyższy rozpatrzył pozytywnie wniosek mężczyzny. To szansa nie tylko dla niego, ale i dla innych poszkodowanych podczas wojny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.01.2010