Piotr Wesołowski

Łódź odwołała Kropiwnickiego

95 proc. głosujących było za odwołaniem prezydenta Jerzego Kropiwnickiego.
Do referendum poszło 125 tys. łodzian (to dane z 391 komisji, protokołów pięciu komisji nie doliczono do chwili zamykania tego wydania "Gazety" z powodu błędów proceduralnych). By głosowanie było ważne, wystarczyłoby 115 tys. głosów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.01.2010