Henryk Samsonowicz

Religia nie powinna być uczona w sposób archaiczny, jak teraz

Prof. Henryk Samsonowicz, minister oświaty w rządzie Tadeusza Mazowieckiego w 1990 r. przywrócił religię do szkół. Dziś nie wyklucza, że religia powinna wrócić do salek katechetycznych. - Nauczanie religii w obecnym kształcie przynosi szkodę i uczniom i samemu przedmiotowi - mówi w rozmowie tygodnia "Gazety". I rozlicza grzechy główne religii w szkole.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.08.2012

Po bankiecie zapraszamy na rzeź

Walka z Litwinami u boku Krzyżaków nobilitowała europejskiego rycerza bardziej, niż dziś nobilituje dyplom wyższej uczelni. Rozmowa z mediewistą prof. Henrykiem Samsonowiczem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.07.2010

600. rocznica bitwy pod Grunwaldem: Pamięć i mity

Wiktoria grunwaldzka bardzo szybko stała się symbolem, mitem, punktem odniesienia dla następnych pokoleń, dla myśli politycznej i polityki historycznej. Nie tylko w Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.07.2010