Magda Ziętkiewicz

O lepszą jakość współpracy transgranicznej

Od 24 do 26 lutego w Słubicach trwała konferencja „Zmiany w europejskim systemie wspierania w polsko-niemieckim regionie przygranicznym”, zorganizowana przez działającą od dwóch lat sieć organizacji pozarządowych „Nowa Amerika”. Trzydniowe obrady prowadzili: Przemysław Konopka z chojeńskiego Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Terra Incognita i Michael Kurzwelly ze stowarzyszenia Słubfurt e.V.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2012

Od Szczettinstanu do Bad Łęknau

PONAD rok po zakonspirowanym spotkaniu w Szczecinie, podczas którego powstała idea Nowej Ameriki, bezgranicznego obszaru transgranicznych działań, udało się zorganizować pierwszą dużą podróż, w której uczestniczyli Nowoamerykanie, zamieszkujący tereny położone po obu stronach Odry i Nysy – od Szczecina (Szczettina w języku Nowej Ameriki) aż po dawne miasta Zgorzelec i Görlitz (od roku Zgörzelic w języku Nowej Ameryki).

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.07.2011

Od Szczettinstanu do Bad Łęknau

PONAD rok po zakonspirowanym spotkaniu w Szczecinie, podczas którego powstała idea Nowej Ameriki, bezgranicznego obszaru transgranicznych działań, udało się zorganizować pierwszą dużą podróż, w której uczestniczyli Nowoamerykanie, zamieszkujący tereny położone po obu stronach Odry i Nysy – od Szczecina (Szczettina w języku Nowej Ameriki) aż po dawne miasta Zgorzelec i Görlitz (od roku Zgörzelic w języku Nowej Ameryki).

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.07.2011

Odkrywcy Nowej Ameriki

W ponad rok po zakonspirowanym spotkaniu w Szczecinie, podczas którego powstała idea Nowej Ameriki - bezgranicznego obszaru transgranicznych działań, udało się zrealizować pierwszy duży projekt, w którym uczestniczyli Nowoamerykanie zamieszkujący tereny położone po obu stronach Odry i Nysy: od Szczecina (w języku Nowej Ameriki Szczettina) aż po dawne miasta Zgorzelec i Görlitz (od roku Zgörzelic).

Wieża Babel

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.06.2011

Moje korzenie i region

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie zaprasza do udziału w konkursie dziennikarskim „Moje korzenie. Historia regionu a historia mojej rodziny”. Jest on adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i trzecich klas gimnazjów z terenu powiatu gryfińskiego. Zadaniem uczestników jest stworzenie samodzielnych tekstów dziennikarskich (wywiady, reportaże i inne formy dziennikarskie), dotyczących losów własnych dziadków, rodziców i innych członków rodziny w powiązaniu z historią regionu (np.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.11.2010

Gordyjski węzeł losów

Znany polski aktor Cezary Morawski (role w filmach Zanussiego: "Spirala" i "Constans", ponadto seriale "Sprawiedliwi", "Klan", "M jak miłość") z udziałem aktorów, śpiewaków i tancerzy reżyseruje w teatrze UBS w Schwedt polsko-niemiecki spektakl pt. "Pommerland ist abgebrannt", co można przetłumaczyć jako "Wypalone Pomorze".

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.09.2010