Muzeum Historii Żydów Polskich

Ochronić ślady przed zatarciem...

Rozmowa z Zygmuntem Rolatem, przewodniczącym komitetu budowy Muzeum Historii Żydów Polskich. Muzeum Historii Żydów Polskich będzie centrum edukacji, otwartym zarówno na przeszłość, jak i przyszłość. To będzie jak portal, nikt w muzeum nikomu nie zamyka drogi ani do wiedzy, ani do kultury, ani do wzajemnego porozumienia - mówi Zygmunt Rolat.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.11.2011

Rudzińska-Rytel kandydatką na szefa Muzeum Historii Żydów Polskich

Agnieszka Rudzińska-Rytel pełni obecnie obowiązki wicedyrektora Muzeum ds. komunikacji i programów publicznych. Jest odpowiedzialna za wizerunek i tworzenie programów publicznych Muzeum oraz za współpracę z partnerami europejskimi. Jest również członkiem komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Ma zastąpić dotychczasowego dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Jerzego Halbersztadta, któremu skończyła się kadencja dyrektora.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.04.2011