Jarosław Gowin

Rolnicy: Obce firmy skupowe mają zmowę cenową

Tajny układ zagranicznych monopolistów zdecydował o niskich cenach skupu zbóż - tak mówią zachodniopomorscy rolnicy. Ich zdaniem, osiem największych w Polsce firm skupowych jeszcze w maju spotkało się na naradzie w Gdańsku. To tam miało dojść do zmowy cenowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.08.2013

Gowin: autonomia prokuratury poszła za daleko

Rozmowa z Jarosławem Gowinem ministrem sprawiedliwości. Generalnie uważam, że wydarzenia, które mają miejsce od kilku tygodni w prokuraturze dowodzą dwóch rzeczy. Po pierwsze, że oddzielenie stanowiska ministra sprawiedliwości od urzędu prokuratura generalnego było zasadne. Po drugie, że autonomia prokuratury jednak poszła nieco za daleko.
Autonomia poszła za daleko? Prokurator generalny jest ubezwłasnowolniony kadrowo, nie ma inicjatywy legislacyjnej, wiec nawet nie może sam zgłosić do sejmu ustawy o prokuraturze, nie ma autonomii budżetowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.01.2012

Gowin: Nigdy nie podniosę ręki za związkami partnerskimi

Renata Grochal: Premier powiedział, że Sejm dojrzał do uchwalenia, po wyborach, ustawy o związkach partnerskich.
Jarosław Gowin: Ja nie dojrzałem i nigdy nie dojrzeję. Na pewno ręki za taką ustawą nie podniosę.
Dlaczego?
- Ustawa o związkach partnerskich tylnymi drzwiami wprowadzałaby małżeństwa homoseksualne. Dla mnie małżeństwo z definicji jest związkiem kobiety i mężczyzny. Tak zresztą definiuje je nasza konstytucja.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.06.2011