Nowa Amerika

Polen - Auf nach Neu-Amerika

Nowa Amerika ist auf keinem Globus zu finden. Und dennoch gibt es das Land. Es liegt auf deutsch-polnischem Grenzgebiet, hat eine Hymne und eine Fahne – und eine lange Geschichte. Wer es bereist – geplant oder ganz unverhofft –, darf ein bisschen Abenteuergeist mitbringen.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.12.2013

Nagroda za Nową Amerikę

Znamy już laureatów tegorocznej Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Wyniki ogłoszono 7 czerwca we Wrocławiu w trakcie Polsko-Niemieckich Dni Mediów. W kategorii radiowej wygrał Cezary Galek (Radio Zachód) za reportaż pt. „Nowa Amerika”. Tematem jest transgraniczna inicjatywa o tej nazwie (pisaliśmy o niej wielokrotnie), w którą zaangażowane są także osoby z naszej okolicy. Jury uznało, że praca Galka jest nie tylko historią pogranicza. - To historia ponad granicami krajów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2013

Kalendarz i uniwersytet

Nowa Amerika, czyli sieć współpracy polskich i niemieckich organizacji pozarządowych, wydała właśnie dwujęzyczny kalendarz pogranicza na rok 2013. Zawiera on wiele informacji o pograniczu, organizacjach i instytucjach kultury, o konkretnych imprezach w przyszłym roku, a także polskie i niemieckie przepisy kulinarne. Kalendarz jest rozprowadzany w regionie przygranicznym bezpłatnie wśród wszystkich zainteresowanych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.12.2012

Deutsch-polnisches Netzwerk eröffnet "Nowa Amerika Uniwersytät"

"Slubfurt hat sich inzwischen auf die ganze Grenzregion ausgedehnt", sagt der 49-Jährige. So fanden sich vor zwei Jahren Enthusiasten aus beiden Ländern zur Gründung eines Netzwerks mit dem Namen "Nowa Amerika" zusammen. Als eines der ersten größeren Projekte wird am Freitag (9. November, 18.00 Uhr) im Collegium Polonicum die "Nowa Amerika Uniwersytät" eröffnet. "Ich hoffe, dass 'Nowa Amerika' mit der Uni nach außen hin sichtbarer wird", sagt Kurzwelly, der Koordinator dieses Projekts ist.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.11.2012

NOWA AMERIKA otwiera UNIWERSYTÄT

Pojęcie NOWA AMERIKA w znaczeniu przestrzeni odnosi się do całego polskoniemieckiego
pogranicza od Świnoujścia do Żytawy. Nazwę wymyślił Fryderyk Wielki, który w XVIII w. nakazał osuszyć rozlewiska Warty koło Kostrzynia, osadził tam kolonizatorów, a cały ten teren nazwał „Neu Amerika”. Stolicą Nowej Ameriki jest Słubfurt.

Veröffenlichung/ data publikacji:

NOWA AMERIKA eröffnet UNIWERSYTÄT

Der Begriff NOWA AMERIKA beschreibt als Raum die gesamte deutsch‐polnische Grenzregion von Świnoujście bis Zittau. Namensgeber ist Friedrich der Große, der im 18. Jahrhundert das Warthebruch bei Küstrin trockenlegte, dort Bauern ansiedelte und dieses Gebiet dann „Neu Amerika“ taufte. Die Hauptstadt von Nowa Amerika ist Słubfurt.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Apel do polskich i niemieckich Organizacji pozarządowych

Walczymy o uproszczenie systemu wsparcia unijnego dla regionów przygranicznych i uczynienie programów wsparcia bardziej przyjaznymi dla NGO. Dlatego sformułowaliśmy katalog naszych postulatów. Będzie on przesłany do Komisji Europejskiej, Europosłów, rządów Polski i Niemiec, przygranicznych województw i landów. Chcemy, by nasz głos i nasze postulaty zostały usłyszane.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Aufruf an polnische und deutsche Nichtregierungsorganisationen

Wir kämpfen für eine Vereinfachung des EU-Fördersystems für die Grenzregionen und wir möchten, dass die Förderprogramme benutzerfreundlicher werden für Nichtregierungsorganisationen. Deshalb haben wir einen Forderungskatalog formuliert. Er wird an die Europäische Kommission, an die Regierungen von Deutschland und Polen, sowie an die Wojewodschaften und Bundesländer der deutsch-polnischen Grenzregion geschickt. Wir möchten, dass unsere Forderungen und unsere Stimme gehört wird.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Podarujcie swoje wspomnienia

- Można tu przynosić przedmioty dla innych bez znaczenia, a dla właściciela wartościowe, bo wiążące się np. ze wspomnieniem z dzieciństwa. Taki przedmiot wraz z opowieścią ma dla nas największą wartość - mówił w piątek Michael Kurzwelly na otwarciu Mediateki Pogranicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie. Powstała w maju 2010 r. w bibliotekach w Słubicach i Frankfurcie n. Odrą, stając się jednym z elementów integracji obu miast w Słubfurt, a potem całego pogranicza w Nową Amerikę (pisaliśmy o tym kilkakrotnie).

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2011

Odkrywcy Nowej Ameriki

W ponad rok po zakonspirowanym spotkaniu w Szczecinie, podczas którego powstała idea Nowej Ameriki - bezgranicznego obszaru transgranicznych działań, udało się zrealizować pierwszy duży projekt, w którym uczestniczyli Nowoamerykanie zamieszkujący tereny położone po obu stronach Odry i Nysy: od Szczecina (w języku Nowej Ameriki Szczettina) aż po dawne miasta Zgorzelec i Görlitz (od roku Zgörzelic).

Wieża Babel

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.06.2011