Marcin Wieczorkowski

Stypendium im. Fritza Sterna

Gremium przyznające stypendia zwraca szczególna uwagę z jednej strony na badania polskich historyków i kulturoznawców dotyczące historii Niemiec i kultury w kontekście europejskim oraz stosunków między Niemcami i ich sąsiadami. Z drugiej strony wspiera badania młodych niemieckich naukowców na temat historii Wrocławia, Śląska i Polski na tle przemian europejskich.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.07.2011