Raport - Młodzi 2011

Facebook uczy lubić innych

Michał Boni: W młodym pokoleniu jest sporo indywidualizmu, ale nie ma niechęci do spraw publicznych. Jest wyczekiwanie, obserwacja. Piszę w rekomendacjach o stworzeniu warunków do przejścia od roli obserwatorów do aktorów. Jeśli chcemy, żeby w naturalny sposób to pokolenie przejęło ciężar odpowiedzialności za kraj, to musimy zacząć rozmawiać z nim o sprawach publicznych. Ale rozmawiać jego językiem. Stąd w raporcie rekomendacja mówiąca o konsultacjach online.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.09.2011