Michael Kurzwelly

Integrierte Stadtentwicklungsplanung in der deutsch-polnischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Słubice

Integrierte Stadtentwicklungsplanung in der deutsch-polnischen Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Słubice – gemeinsames Projekt des Vereins Slubfurt e. V. mit dem Quartiersmanagement und der Stadt Frankfurt (Oder).

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.02.2013

NOWA AMERIKA otwiera UNIWERSYTÄT

Pojęcie NOWA AMERIKA w znaczeniu przestrzeni odnosi się do całego polskoniemieckiego
pogranicza od Świnoujścia do Żytawy. Nazwę wymyślił Fryderyk Wielki, który w XVIII w. nakazał osuszyć rozlewiska Warty koło Kostrzynia, osadził tam kolonizatorów, a cały ten teren nazwał „Neu Amerika”. Stolicą Nowej Ameriki jest Słubfurt.

Veröffenlichung/ data publikacji:

NOWA AMERIKA eröffnet UNIWERSYTÄT

Der Begriff NOWA AMERIKA beschreibt als Raum die gesamte deutsch‐polnische Grenzregion von Świnoujście bis Zittau. Namensgeber ist Friedrich der Große, der im 18. Jahrhundert das Warthebruch bei Küstrin trockenlegte, dort Bauern ansiedelte und dieses Gebiet dann „Neu Amerika“ taufte. Die Hauptstadt von Nowa Amerika ist Słubfurt.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Apel do polskich i niemieckich Organizacji pozarządowych

Walczymy o uproszczenie systemu wsparcia unijnego dla regionów przygranicznych i uczynienie programów wsparcia bardziej przyjaznymi dla NGO. Dlatego sformułowaliśmy katalog naszych postulatów. Będzie on przesłany do Komisji Europejskiej, Europosłów, rządów Polski i Niemiec, przygranicznych województw i landów. Chcemy, by nasz głos i nasze postulaty zostały usłyszane.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Aufruf an polnische und deutsche Nichtregierungsorganisationen

Wir kämpfen für eine Vereinfachung des EU-Fördersystems für die Grenzregionen und wir möchten, dass die Förderprogramme benutzerfreundlicher werden für Nichtregierungsorganisationen. Deshalb haben wir einen Forderungskatalog formuliert. Er wird an die Europäische Kommission, an die Regierungen von Deutschland und Polen, sowie an die Wojewodschaften und Bundesländer der deutsch-polnischen Grenzregion geschickt. Wir möchten, dass unsere Forderungen und unsere Stimme gehört wird.

Veröffenlichung/ data publikacji: