Michael Kurzwelly

Entuzjaści

Nowa Amerika rozciąga się od Szczettistan po Schlonsk. Na północy kończy się mniej więcej na Poznaniu, a na południu na Berlinie – nowoamerikańskie mapy są odwrócone, centrum wylądowało na peryferiach, a peryferie w centrum.
Zobacz także:Dobrze mieć sąsiada: Niemcy (TP 42/12)Nr 42 (3301), 14 października 2012

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.10.2012

Historia dla wszystkich

Instytut Historii Stosowanej pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych edukacją historyczną we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach na spotkanie pt.: "Historia dla wszystkich. Sieć współpracy: Edukacja historyczna we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach".

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.09.2011