Anna Dec

XIV Lubuski Dzień Seniora w Słubicach: śpiewająco i historycznie

W piątek 12 października w Klubie Studenckim „Witkacy” odbyły się słubickie obchody XIV Lubuskiego Dnia Seniora. Patronat honorowy nad cyklem imprez w ramach tego święta objęła marszałek województwa Elżbieta Polak.

XIV Lubuski Dzień Seniora w Słubicach doszedł do skutku głównie dzięki Związkowi Emerytów i Rencistów Oddział w Słubicach oraz Starostwu Powiatowemu w Słubicach. Na spotkanie przybyło około 120 gości, w tym przedstawiciele wielu miejscowych stowarzyszeń, m.in. Michał Rosiak, Krystyna Moczydłowska, Henryk Rączkowski, Jan Skałecki, czy Jan Woś.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.10.2012