Kotórz Wielki

Szczątki hrabiego von Garnier wróciły na Śląsk

W Kotorzu Wielkim odbył się ponowny pochówek hrabiego Hubertusa von Garnier, ostatniego właściciela pałacu w Turawie. Urnę ze szczątkami hrabiego złożono w kaplicy

Ponowny pochówek hrabiego rozpoczęła msza św. odprawiona w kościele w Kotorzu Wielkim, świątyni ufundowanej przez ród von Garnierów. Msza celebrowana była w językach polskim, niemieckim i po łacinie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.11.2012