Kulice Külz

Pałace i ogrody – wspólne bogactwo

Sześć popularnych książeczek ukazało się już w nowej polsko-niemieckiej serii „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim – Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern”. Poświęcone są wiejskim pałacom w Kulicach, Maciejewie, Rybokartach, Pęzinie, Przelewicach i Starogardzie Łobeskim. Oczekiwane są kolejne.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Herrenhäuser und Gärten – gemeinsamer Reichtum

Sechs gemeinverständliche Büchlein sind bereits in der neuen deutsch-polnischen Reihe „Zamki i ogrody w województwie zachodniopomorskim – Schlösser und Gärten in der Wojewodschaft Westpommern“ erschienen. Gewidmet sind sie den ländlichen Schlössern und Herrenhäusern in Kulice/Külz, Maciejewo/Matzdorf, Rybokarty/Ribbekardt, Pęzino/Pansin, Przelewice/Prillwitz und Starogard Łobeski/Stargordt. Eine Fortsetzung der Reihe wird erwartet.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Der Fall Külz - Ein offener Brief an Lisaweta von Zitzewitz

Sehr geehrte Frau von Zitzewitz,

ich schäme mich. Ich schäme mich nicht als Pole, weil ich in Polen geboren wurde. Ich schäme mich als Pole, der in Polen lebt und der sowohl die polnische als auch die deutsche Geschichte studiert hat. Der Fall Külz und viele noch andere zeigen wieviel wir noch erreichen müssen, um den Deutschen gleich zu werden. Wirtschaftlich auch.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.04.2013

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Przypadek Kulic

Jednocześnie ciągle poddawano w wątpliwość sens istnienia Akademii. W polskich mediach dyskutowano nad tym, czy instytucja ta rzeczywiście wspiera polsko-niemieckie porozumienie. Fundacja podkreślała natomiast, że oferuje dwujęzyczne seminaria dotyczące historii dworków pomorskich. Nawet jeśli Uniwersytet Szczeciński otrzymał budynek nieodpłatnie, to musiał jednak pokrywać koszty związane z administracją budynku. Z tego też powodu Uniwersytet spieszy się ze sprzedażą obiektu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.04.2013

Szczecin: Nie ma chętnego na zakup dworku w Kulicach. Co teraz zrobi US?

Ogłoszony przez Uniwersytet Szczeciński przetarg na zakup dawnej posiadłości Bismarcków zakończył się fiaskiem. W wyznaczonym przez US terminie nie zgłosił się żaden chętny
Zespół dworsko-pałacowy był wystawiony na sprzedaż za cenę minimalną 5,08 mln zł. Okazało się to kwotą zbyt wygórowaną dla potencjalnych nabywców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.04.2013

Lisaweta von Zitzewitz: Nie zdewastowaliśmy pałacu w Kulicach

- To Uniwersytet Szczeciński nie wywiązywał się ze swoich obowiązków jako właściciel. A nas traktował jako niechciane dziecko - mówi prezes Akademii Europejskiej Kulice - Kuelz
To odpowiedź Akademii na zarzuty wysuwane wobec niej przez władze szczecińskiej uczelni. Jakie są przyczyny konfliktu między Uniwersytetem a Akademią? Czy możliwe jest jeszcze porozumienie?

Rozmowa z Lisawetą von Zitzewitz

Tomasz Maciejewski: Dlaczego wyjeżdżając z Kulic zdemontowaliście nawet krany, lampy?

Veröffenlichung/ data publikacji:

Lisaweta von Zitzewitz: Wir haben das Schloss in Kulice/Külz nicht verwüstet

„Die Stettiner Universität ist ihren Verpflichtungen als Eigentümer nicht nachgekommen. Und uns behandelte sie wie ein ungewolltes Kind“, sagt die Vorsitzende der Europäischen Akademie Külz-Kulice.
Das ist die Antwort der Akademie auf die Vorwürfe, die die Verwaltung der Stettiner Hochschule gegen sie erhebt. Was sind die Gründe für den Konflikt zwischen der Universität und der Akademie? Ist eine Einigung möglich?

Ein Gespräch mit Lisaweta von Zitzewitz

Tomasz Maciejewski: Warum hat die Stiftung, als sie Kulice/Külz verließ, sogar Wasserhähne und Lampen abmontiert?

Veröffenlichung/ data publikacji:

Senat der Stettiner Universität: Wir werden den Verkauf des Gutshauses in Kulice/Külz überdenken, aber das gefällt uns nicht

Mit der Frage des Verkaufs des Gutshauses in Kulice/Külz wird sich eine Außerordentliche Kommission des Senats der Stettiner Universität befassen. Das ist die Antwort auf den Appell der Parlamentarier der Platforma Obywatelska (Bürgerplattform), dass die Hochschule nicht das „Symbol der deutsch-polnischen Aussöhnung“ bzw. das Gutshaus der Bismarcks verkaufen möge, das sie vor zehn Jahren umsonst erhielt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.03.2013

Senat US: przemyślimy sprzedaż dworku w Kulicach, ale to się nam nie podoba

Sprawą dworku w Kulicach zajmie się Komisja Nadzwyczajna Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. To odpowiedź na apel parlamentarzystów PO, by uczelnia nie sprzedawała "symbolu polsko-niemieckiego pojednania" czyli dworku Bismarcków, który dziesięć lat temu dostała za darmo
Uniwersytetowi jednak nie podoba się ingerencja polityków. JM Rektor prof. Edward Włodarczyk w środę po posiedzeniu Senatu US wydał oświadczenie, w którym czytamy:

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.03.2013

Der Brief der Abgeordneten zeigte Auswirkungen auf Rektor und Senat

Die Stettiner Universität erhielt das restaurierte Schloss im Jahr 2002 von der Agentur für das landwirtschaftliche Eigentum des Staates. Die Restaurierung des Gebäudes hatte Philipp von Bismarck, ein Nachkomme des letzten Besitzers vor dem Krieg, in Auftrag gegeben. Zehn Jahre lang übte die Hochschule darin eine erzieherische und wissenschaftliche Tätigkeit aus. Jetzt möchte sie das Objekt verkaufen.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.03.2013