Kulice Külz

Polemik: Die Universität will Külz verkaufen - Noch einmal über die Europäische Akademie

Mit wachsender Sorge verfolge ich die Diskussion über die Stiftung Europäische Akademie Külz-Kulice in Kulice/Külz, die in letzter Zeit im „Kurier“ ausgetragen wird. Diese wichtige – und manchen Stimmen zum Trotz – verdienstvolle Institution könnte es schon bald nicht mehr geben, denn die Stettiner Universität plant den Verkauf des Külzer Gutshauses, das eine der Residenzen der Familie von Bismarck war und gegenwärtig Sitz der Stiftung ist.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Polemiki: Uniwersytet Szczeciński chce sprzedać Kulice - Jeszcze o Akademii Europejskiej

Z rosnącym niepokojem śledzę dyskusję na temat przyszłości Fundacji Akademia Europejska Kulice-Külz w Kulicach, toczącą się ostatnio na łamach „Kuriera”. Ta ważna i – wbrew niektórym głosom – zasłużona instytucja może już wkrótce przestać istnieć, ponieważ Uniwersytet Szczeciński zamierza sprzedać kulicki pałac, niegdyś jedną z rezydencji rodu Bismarcków, a obecnie siedzibę fundacji.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Idea Kulic nie została zmarnowana

Tydzień temu „Kurier Szczeciński” opublikował artykuł „Dlaczego Polacy i Niemcy, osobno, ale wspólnie, zmarnowali ideę Kulic?” Jego autor, prof. Edward Włodarczyk, jest rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, a z wykształcenia historykiem, mającym na swoim koncie uznany dorobek naukowy.

Z przykrością muszę napisać, że niestety autor, zamiast wyrobić sobie własną opinię
o sprawie, opartą na wnikliwym studium dokumentów, przeinacza fakty i powtarza znane od lat argumenty przeciwko Fundacji Akademia Europejska Kulice-Külz, wydumane kiedyś przez

Veröffenlichung/ data publikacji:

Die Idee von Külz ist nicht verspielt worden

Diskussion - In den deutsch-polnischen Angelegenheiten ist noch viel zu tun.
Vor einer Woche erschien im „Kurier Szczeciński” der Artikel „Warum haben Polen und Deutsche – jeder für sich, aber gemeinsam – die Idee von Külz verspielt?“ Der Autor, Prof. Edward Włodarczyk, ist Rektor der Stettiner Universität und von Hause aus ein Historiker, der anerkannte wissenschaftliche Leistungen vorzuweisen hat.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Dlaczego Polacy i Niemcy, osobno, ale wspólnie, zmarnowali ideę Kulic?

Dyskusja - Mądry Polak (i niestety Niemiec także) po szkodzie
W „Kurierze Szczecińskim” z 19 grudnia ubiegłego roku ukazał się artykuł red. Bogdana Twardochleba „Uniwersytet chce sprzedać Kulice”, w którym Autor pisze o Kulicach
i planach sprzedaży dworku przez Uniwersytet. Winnym całej sytuacji jest, zdaniem Autora, Uniwersytet Szczeciński. Nie chcę podejmować polemiki z Autorem jako rektor US, choć do

Veröffenlichung/ data publikacji:

Die Universität will Külz verkaufen

Das Schlösschen der Bismarcks in Külz (Kulice) bei Naugard (Nowogard) war im Jahr 1992 im Verfall begriffen. Heute gäbe es das Gebäude sicherlich nicht mehr, wäre Philipp von Bismarck, der letzte deutsche Gutsherr, nicht gekommen und hätte seinen Wiederaufbau beschlossen. Zehn Jahre später entschied er, das Schlösschen der Stettiner Universität zu übergeben. Heute will die Hochschule es verkaufen.

Veröffenlichung/ data publikacji:

Uniwersytet chce sprzedać Kulice

Pałacyk Bismarcków w Kulicach pod Nowogardem był w 1992 r. zrujnowany. Dziś pewno by już nie istniał, gdyby nie Philipp von Bismarck, ostatni jego niemiecki dziedzic, który przyjechał, zobaczył i postanowił go odbudować. Dziesięć lat później zdecydował, żeby przekazać pałacyk Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Dziś uczelnia chce go sprzedać.

Veröffenlichung/ data publikacji: