Włodzimierz Kalicki

Dama wraca w Warsie

Jeszcze przed dwoma laty nikt w Polsce tak naprawdę nie wiedział, jak ten obraz wygląda. Dziś "Portret młodej kobiety w pracowni malarza" Leona Wyczółkowskiego, zrabowany w ostatnich miesiącach okupacji Warszawy, wrócił do Muzeum Narodowego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.12.2011

Oddajcie nam Sobieskiego

Król Jan III Sobieski na majestatycznym, niesygnowanym portrecie o rozmiarach 79 x 67 cm ma karacenową zbroję nieco poharataną przez solidną szramę w warstwie malarskiej, na obrzeżach obrazu są ubytki, ale i tak prezentuje się okazale.
Więcej detali trudno dostrzec, gdyż dostęp do obrazu, wystawionego na aukcję w Auktionshaus City Nord w Hamburgu, jest mocno utrudniony. Przyjechałem tu wczoraj w towarzystwie antykwariusza z Podkowy Leśnej Mariusza Pilusia, który przed paroma dniami odnalazł portret Sobieskiego w ofercie City Nord w internecie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.10.2011

"Pomarańczarka" wróciła do kraju!

Jeden z najwybitniejszych obrazów Aleksandra Gierymskiego zrabowany w czasie wojny ze zbiorów Muzeum Narodowego jest już z powrotem w Warszawie. Dziś zaprezentuje go minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.07.2011

Jak odzyskać "Pomarańczarkę"

Prof. Wojciech Kowalski: Prawo niemieckie nie chroni interesu osoby nabywającej jakiś przedmiot i przekonanej, że nie jest on obciążony wadami prawnymi, na przykład nie pochodzi z kradzieży. Niemiecki system prawny opiera się bowiem na antycznej rzymskiej tradycji prawnej głoszącej, że przede wszystkim musi być chroniony interes właściciela.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.12.2010

Pomarańczarka odnaleziona!

"Żydówka z pomarańczami" Aleksandra Gierymskiego - jedno z kilku najcenniejszych arcydzieł malarskich zrabowanych podczas ostatniej wojny z polskich zbiorów - odnaleziona!
Od tygodnia środowisko marszandów obiegała w tajemnicy sensacyjna wiadomość: Wypłynęła "Żydówka z pomarańczami" Aleksandra Gierymskiego! Fantastyczny obraz, bodaj najlepsze dzieło artysty, pojawił się na aukcji w Niemczech, w małym domu aukcyjnym Eva Aldag w miasteczku Buxtehude pod Hamburgiem.
Wczoraj tam przyjechałem, by zobaczyć zaginione arcydzieło na własne oczy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.11.2010

Po bankiecie zapraszamy na rzeź

Walka z Litwinami u boku Krzyżaków nobilitowała europejskiego rycerza bardziej, niż dziś nobilituje dyplom wyższej uczelni. Rozmowa z mediewistą prof. Henrykiem Samsonowiczem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.07.2010

27 stycznia 1945. Groza Auschwitz

Lejtnant na czele swoich piechurów dopada stacji, przeskakuje przez tory. Dalej widać strażnicze wieżyczki i mnóstwo gęsto stojących baraków. Sowieccy ludzie łapią w lot - to musi być obóz.
Lejtnant Jurij Ilinski dostrzega przy zaśnieżonej drodze tablicę z napisem "Auschwitz". Dalej widać zabudowania miasta.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2010

Obraz zrabowany w getcie na aukcji w Londynie

"Świadek" mordu na antykwariuszu w warszawskim getcie dokonanego zapewne przez SS i Łotyszy z jednostek pomocniczych - holenderski obraz - w piątek zostanie zlicytowany. Zyskiem podzielą się spadkobiercy zamordowanego antykwariusza i posiadacz obrazu z Łotwy

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.04.2008